ویفر کاکائو با کرم توت فرنگی جی تی

GT Cocoa Wafer With Strawberry Cream

ویفر الکاکائو کریم الفراولۀ جی تی

کد
محصول
وزن خالص
(گرم)
بسته بندی
تعداد در کارتن
(عدد)
تعداد در جعبه
(عدد)
تعداد جعبه در شرینگ ابعاد کارتن
(میلی متر)
حجم
(متر مکعب)
وزن ناخالص
(کیلوگرم)
طول عرض ارتفاع
30183 45 24 24 4 285 315 250 0.005 1.35