• کاپ کیک دوقلو با تزئین نارگیل Coconut Twin Cupcake کب کیک التوام جوزة الهند
  کد محصول وزن خالص (گرم) بسته بندی
  تعداد در کارتن (عدد) تعداد در جعبه (عدد) تعداد جعبه در شرینگ ابعاد کارتن (میلی متر) حجم (متر مکعب) وزن ناخالص (کیلوگرم)
  طول عرض ارتفاع
  30044 110 20 20 4 0 0 0 0 2.40
   
 • ناب کلوچه با طعم نارگیل Coconut Cookie الکوکی الجوز الهند
  کد محصول وزن خالص (گرم) بسته بندی
  تعداد در کارتن (عدد) تعداد در جعبه (عدد) تعداد جعبه در شرینگ ابعاد کارتن (میلی متر) حجم (متر مکعب) وزن ناخالص (کیلوگرم)
  طول عرض ارتفاع
  30094 75 24 24 4 355 436 230 0.008 2.00
   
 • کلوچه روکش شکلاتی با تزئین نارگیل Coconut Chocolate Coated Cookie الکوکی بالجوز الهند
  کد محصول وزن خالص (گرم) بسته بندی
  تعداد در کارتن (عدد) تعداد در جعبه (عدد) تعداد جعبه در شرینگ ابعاد کارتن (میلی متر) حجم (متر مکعب) وزن ناخالص (کیلوگرم)
  طول عرض ارتفاع
  30159 50 12 12 8 227 416 270 0 0.800
   
 • ویفر کاکائویی کرمدار مگا با طعم نارگیل Cocoa Mega Wafer With Coconut Cream ویفر کاکاو مع کریمة الجوز الهند مگا
  کد محصول وزن خالص (گرم) بسته بندی
  تعداد در کارتن (عدد) تعداد در جعبه (عدد) تعداد جعبه در شرینگ ابعاد کارتن (میلی متر) حجم (متر مکعب) وزن ناخالص (کیلوگرم)
  طول عرض ارتفاع
  30240 80 24 24 4 220 220 115 0.001 2.10