ویفر ساده با کرم کاکائو ایسترلاو
Istar Love Wafer With Cocoa Cream
ایسترلاو ویفر بسیط مع کریمۀ الکاکائو

کد
محصول
وزن خالص
(گرم)
بسته بندی
تعداد در کارتن
(عدد)
تعداد در جعبه
(عدد)
تعداد جعبه در شرینگ ابعاد کارتن
(میلی متر)
حجم
(متر مکعب)
وزن ناخالص
(کیلوگرم)
طول عرض ارتفاع
30182 45 24 24 4 285 315 250 0.005 1.35