کیک لایه ای شفاف ایسترم
Istaram Transparent Layer Cake
کعکة طبقة شفافۀ

کد
محصول
وزن خالص
(گرم)
بسته بندی
تعداد در کارتن
(عدد)
تعداد در جعبه
(عدد)
تعداد جعبه در شرینگ ابعاد کارتن
(میلی متر)
حجم
(متر مکعب)
وزن ناخالص
(کیلوگرم)
طول عرض ارتفاع
30134 65 24 24 4 340 350 380 0.011 1.80