کیک دوقلو مغزدار با کرم فندق
Hazelnut Cocoa Cream Twin cake
کعکۀ التوام بندق

کد
محصول
وزن خالص
(گرم)
بسته بندی
تعداد در کارتن
(عدد)
تعداد در جعبه
(عدد)
تعداد جعبه در شرینگ ابعاد کارتن
(میلی متر)
حجم
(متر مکعب)
وزن ناخالص
(کیلوگرم)
طول عرض ارتفاع
30009 60 24 24 4 345 350 375 0.015 1.70