ویفر کاکائویی با کرم کاکائو تی نت
Tenet Cocoa Wafer With Cocoa Cream
تی نت ویفر کاکائو مع کریمۀ الکاکائو

کد
محصول
وزن خالص
(گرم)
بسته بندی
تعداد در کارتن
(عدد)
تعداد در جعبه
(عدد)
تعداد جعبه در شرینگ ابعاد کارتن
(میلی متر)
حجم
(متر مکعب)
وزن ناخالص
(کیلوگرم)
طول عرض ارتفاع
30184 45 24 24 4 285 315 250 0.005 1.35