ارتباط با ما - Contact us

روابط عمومی:

تلفن:  00984142444226

واتس آپ: 00989144506834

فکس: 00984142444099

ایمیل: info@istaram.com

واحد ارتباط با مشتریان:

آدرس:ایران،آذربایجانشرقی، تبریز، ولیعصر، خیابان اوحدی، ساختمان البرز

تلفن: 00984142444255 – 00984142444400

ایمیل: info@istaram.com

شهرام جان نثار

معاونت فروش:

آدرس: ایران، آذربایجانشرقی، تبریز، ولیعصر، خیابان اوحدی ساختمان البرز

شماره تماس: 00989141150087

ایمیل: Sale@istaram.com

شیرکوه رشی

مدیر صادرات:

آدرس:آذربایجان شرقی ، تبریز، ولیعصر، خیابان اوحدی، ساختمان البرز، طبقه سوم

تلفن/ واتس آپ: 00989147931577 – 00989144719205

ایمیل:export@istaram.com