کیک لایه ای روکشدار توت فرنگی
Strawberry Cream Filling Cake
طبقۀ کیک مغطاۀ بالفراولۀ

کد
محصول
وزن خالص
(گرم)
بسته بندی
تعداد در کارتن
(عدد)
تعداد در جعبه
(عدد)
تعداد جعبه در شرینگ ابعاد کارتن
(میلی متر)
حجم
(متر مکعب)
وزن ناخالص
(کیلوگرم)
طول عرض ارتفاع
30208 40 24 24 4 220 220 115 0.001 1.30