ارتباط با ما - Contact us

  04142444226

  09144506834

  04142444099
export@istaram.com

روابط عمومی

واحد ارتباط با مشتریان

آدرس:آذربایجان شرقی,شبستر-علیشاه,جنب خانه بهداشت

تلفن: 04142444255-04142444400

ایمیل: info@istaram.com

واحد فروش

  04142444400   –    04142444255

ایمیل: Sale@istaram.com

صادرات

آدرس:آذربایجان شرقی,شبستر_علیشاه,جنب خانه بهداشت

تلفن:04142444255

وات ساپ:09145713858

فاکس:04142444099

ایمیل:info@istaram.com

دفتر مرکزی تهران

آدرس:آذربایجان شرقی,شبستر_علیشاه,جنب خانه بهداشت

تلفن:04142444255

وات ساپ:09145713858

فاکس:04142444099

ایمیل:info@istaram.com

دفتر مرکزی تهران